Περιβάλλον

Βιβιανίτης: Το ορυκτό του θανάτου

Ο βιβιανίτης μπορεί να σχηματιστεί μέσα, επάνω και γύρω από τα ανθρώπινα λείψανα. Εμφανίζεται ως μπάλωμα σε οστά, σαν κρυσταλλικές βελόνες στα δόντια και αποχρωματισμένες κηλίδες στο δέρμα.