18 Ιαν 2017

Γιατί είναι σημαντικός ένας βαθυμετρικός χάρτης; [Βίντεο]

Βαθυμετρικός χάρτης είναι η τοπογραφική απεικόνιση του βυθού σε χάρτη. Με την βαθυμετρία μελετούμε το βάθος μιας  λίμνης ή ενός ωκεανού. Με άλλα λόγια, η υποβρύχια βαθυμετρία  ισοδυναμεί με την υψομετρία ενός τοπογραφικού χάρτη.