Ελλάδα

Συνέντευξη με έναν Έλληνα που πολέμησε εθελοντικά εναντίον τoυ ISIS

Πάντα με συνάρπαζαν οι ιστορίες ανθρώπων που αποφάσισαν μια ωραία πρωία να παρατήσουν τους ανθρώπους και να στρατευθούν εθελοντικά σε μια υπόθεση μίλια μακριά από τον τόπο τους, με μόνο κίνητρο τις ιδέες τους.

 

×
Εγγραφείτε τώρα στο Newsletter μας για να μένετε πάντα ενημερωμένοι